Strona główna Mapa serwisu Kontakt
strona główna przydatne adresy kontakt
Zielona Linia, tel. 19524
PDF Drukuj

Witamy na stronach Powiatowego Urzędu Pracy w Węgorzewie

Nasz adres:

ul. gen. Józefa Bema 16A
11-600 Węgorzewo

tel. 87 429 - 69 - 00
fax. 87 429 - 69 - 01
e-mail: olwe@praca.gov.pl

Godziny pracy: poniedziałek - piątek od godz. 700  do godz. 1500.

Interesanci przyjmowani są w godzinach od 730 do 1400.

 

KONTAKT Z PRACOWNIKAMI

  
PDF Drukuj

OGŁOSZENIE  O  NABORZE  WNIOSKÓW DLA  ORGANIZATORÓW  STAŻU

DYREKTOR  POWIATOWEGO  URZĘDU  PRACY  W  WĘGORZEWIE
działając na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2013 r., poz. 674 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków  odbywania stażu przez bezrobotnych z dnia 20 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 142, poz. 1160 z 2009 r.)  oraz ustawy z dnia 27  sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127, poz. 721 z 2011 r., z późn. zmianami)

ogłasza dnia 16.04.2014 r.:

NABÓR WNIOSKÓW DLA ORGANIZATORÓW STAŻU
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Więcej informacji dostępne w linku poniżej:
Ogłoszenie o naborze

 

 

 
PDF Drukuj

OGŁOSZENIA O NABORZE WNIOSKÓW DLA ORGANIZATORÓW STAŻU W RAMACH PROJEKTU
"OD DZIŚ DO PRACY"

DYREKTOR  POWIATOWEGO  URZĘDU  PRACY  W  WĘGORZEWIE
działając na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zmianami)

ogłasza dnia 31.03.2014 :

NABÓR WNIOSKÓW DLA ORGANIZATORÓW STAŻU BĘDĄCYCH

JEDNOSTKAMI SFERY BUDŻETOWEJ

WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA 6.1.3 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
PROJEKT „OD DZIŚ – DO PRACY”

Więcej informacji dostępne w poniższym linku:
Ogłoszenie o naborze dla jednostek sfery budżetowej
Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku


DYREKTOR  POWIATOWEGO  URZĘDU  PRACY  W  WĘGORZEWIE
działając na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zmianami)

ogłasza dnia 31.03.2014 :

NABÓR WNIOSKÓW DLA ORGANIZATORÓW STAŻU :

  • PRZEDSIĘBIORCÓW (tj. podmiotów prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą),
  • ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH,
  • PEŁNOLETNICH OSÓB FIZYCZNYCH (zamieszkujących i prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zmianami).

WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA 6.1.3 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
PROJEKT „OD DZIŚ – DO PRACY”

 Więcej informacji dostępne w linku poniżej:
Ogłoszenie o naborze dla przedsiębiorców
Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku

 
PDF Drukuj

Ogłoszenie
o przedłużeniu naboru wniosków
w sprawie refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Szczegółowe informacje dostępne w linku poniżej
Nabór wniosków

Osoba upoważniona do kontaktów:

Agnieszka Szałko
Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej
Pokój nr 11, tel. 87 429 69 10
 

 
PDF Drukuj

Szanowni Państwo,

w celu podniesienia jakości obsługi naszych Klientów oraz realizując zapisy rozporządzenia w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy,
Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie uruchomił możliwość rejestracji w przypadku osób posiadających ważny podpis kwalifikowany lub profil zaufany,
lub prerejestracji wraz z rezerwacją terminu rejestracji za pośrednictwem internetu.

Szczegóły można znaleźć w zakładce Rejestracja przez Internet , lub uzyskać telefonicznie pod numerem 87 429 69 29.

 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 82
Projekt i hosting STUDIO KOLOR
STRONA GŁÓWNA PRZYDATNE ADRESY KONTAKT