Strona główna Mapa serwisu Kontakt
strona główna przydatne adresy kontakt
Zielona Linia, tel. 19524
PDF Drukuj

Witamy na stronach Powiatowego Urzędu Pracy w Węgorzewie

Nasz adres:

ul. gen. Józefa Bema 16A
11-600 Węgorzewo

tel. 87 429 - 69 - 00
fax. 87 429 - 69 - 01
e-mail: olwe@praca.gov.pl

Godziny pracy: poniedziałek - piątek od godz. 700  do godz. 1500.

Interesanci przyjmowani są w godzinach od 730 do 1400.

 

KONTAKT Z PRACOWNIKAMI

  


 
PDF Drukuj
 
PDF Drukuj

7 lipca 2015 r.

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WĘGORZEWIE

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW

W SPRAWIE PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
W RAMACH PROGRAMU Z REZERWY MINISTRA PT.:
„PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2015 – 2 EDYCJA”

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 30-50 lat
Program finansowany ze środków Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

 PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW TRWAĆ BĘDZIE W TERMINIE
OD 5 DO 7 SIERPNIA 2015 r.


Szczegółowe informacje dostępne w linku poniżej:
Nabór wniosków

UWAGA!!! Należy obowiązkowo zapoznać się z treścią REGULAMINU

 
PDF Drukuj

01.04.2015 r.

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WĘGORZEWIE

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW

O DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW TRWAĆ BĘDZIE W TERMINIE
od 01.04.2015 r. do wyczerpania limitu przeznaczonego na ten cel

 
Szczegółowe informacje dostępne w linku poniżej:
Nabór wniosków

UWAGA!!! Należy obowiązkowo zapoznać się z treścią REGULAMINU

 
PDF Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie

Informuje, iż posiada w dyspozycji środki przeznaczone na realizację:

 

1.

 

Bonów szkoleniowych

 

W ramach Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie węgorzewskim (I)”  realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

W ramach bonu Starosta finansuje bezrobotnemu, do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu, koszty:

 

a

jednego lub kilku szkoleń (w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej)

b

niezbędnych badań lekarskich  lub psychologicznych (w formie wpłaty na konto wykonawcy badań)

c

przejazdu na szkolenie (w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości określonej w ustawie)

d

zakwaterowania, jeżeli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania

(w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości określonej w ustawie)

 

 

           Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie następujące warunki:

a

są zarejestrowane w PUP w Węgorzewie jako osoby bezrobotne

b

są w wieku 18 -29 lat

c

należą do tzw. młodzieży NEET (tj. nie pracują, nie kształcą się, nie szkolą się)

d

mają ustalony profil pomocy oraz opracowany Indywidualny Plan Działania, z których wynikać będzie,
że można wobec nich zastosować daną formę pomocy

 

W tym w szczególności:

ü  osób długotrwale bezrobotnych (na potrzeby projektu za osobę długotrwale bezrobotna uznaję się osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy – dotyczy osób w wieku poniżej 25 roku życia lub osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy – dotyczy osób powyżej 25 roku życia)

ü  osób niepełnosprawnych

 

        Warunki zatrudnienia:

 

1.

w przypadku umowy o pracę: co najmniej 3 pełne miesiące w wymiarze co najmniej 1/4 etatu

2.

w przypadku umowy cywilno – prawnej: co najmniej 3 pełne miesiące z tym, że wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia  za pracę ustalonego na podstawie przepisów
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

3.

w przypadku umowy o dzieło: w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę

 

Kontakt i dodatkowe informacje:

 

Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie

ul. gen. Józefa Bema  16A

11-600 Węgorzewo

tel. 87 429 69 00,    87 429 69 14

 

 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 133
Projekt i hosting STUDIO KOLOR
STRONA GŁÓWNA PRZYDATNE ADRESY KONTAKT