Strona główna Mapa serwisu Kontakt
strona główna przydatne adresy kontakt
Zielona Linia, tel. 19524
PDF Drukuj

Witamy na stronach Powiatowego Urzędu Pracy w Węgorzewie

Nasz adres:

ul. gen. Józefa Bema 16A
11-600 Węgorzewo

tel. 87 429 - 69 - 00
fax. 87 429 - 69 - 01
e-mail: olwe@praca.gov.pl

Godziny pracy: poniedziałek - piątek od godz. 700  do godz. 1500.

Interesanci przyjmowani są w godzinach od 730 do 1400.

 

KONTAKT Z PRACOWNIKAMI

  
PDF Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie

działając na podstawie art. 53 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 ze zmianami)
oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. z 2014 r. poz. 497 ze zmianami)

chciałby poznać Państwa oczekiwania dotyczące chęci zorganizowania przygotowania zawodowego dorosłych.
Analiza Państwa potrzeb posłuży nam do opracowania „Planu przygotowań zawodowych dorosłych” na rok 2015.

W związku z powyższym zainteresowanych Pracodawców prosimy o sporządzenie pisemnej informacji według załącznika nr 1.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie chcąc poznać oczekiwania osób uprawnionych do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych, zainteresowane osoby bezrobotne zarejestrowane w tutejszym Urzędzie, prosi o sporządzenie pisemnej informacji według załącznika nr 2. 

załącznik nr 1
załącznik nr 2

 
PDF Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie

informuje

że od dnia 17 listopada 2014 r. pośrednicy finansowi wyłonieni przez Bank Gospodarstwa Krajowego, będą udzielać pożyczek na:

  1. podjęcie działalności gospodarczej (do wysokości 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia) dla:
    • studentów ostatniego roku studiów;
    • poszukujących pracy absolwentów szkół i uczelni, w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;
    • osób bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędach pracy
  2. podmiotów gospodarczych z przeznaczeniem na utworzenie miejsca pracy dla bezrobotnych, w tym bezrobotnych skierowanych przez powiatowe urzędy pracy (do wysokości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia).

Lista wybranych pośredników finansowych oraz szczegółowe zasady udzielania pożyczek znajdują się na stronach: www.bgk.com.pl/wws oraz   wws.bgk.pl

 
PDF Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie

ogłasza

wyniki ewidencji wniosków o refundację pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej

Ewidencja wniosków
Ocena formalna
Ocena merytoryczna

 
PDF Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie

wychodząc naprzeciw rosnącym Państwa oczekiwaniom w zakresie wspierania kadr jednostek organizacyjnych oraz podnoszenia i dostosowywania kwalifikacji zawodowych i umiejętności osób bezrobotnych i poszukujących pracy do potrzeb regionalnej gospodarki, sporządza w okresach rocznych „Plan szkoleń  osób uprawnionych do szkolenia” oraz bada zapotrzebowanie na działania w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, celem określenia wysokości środków na realizację zadań wymienionych w art. 69a ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r. poz. 674 ze zmianami).

Analiza Państwa potrzeb posłuży nam do opracowania „Planu szkoleń” oraz przyszłych programów realizowanych przez Urząd na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych, co niewątpliwie wpłynie na podniesienie jakości usług świadczonych na ich rzecz, jak również będzie miała na celu zapobieganie  utracie zatrudnienia  przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych  do wymagań zmieniającej się gospodarki.

W celu możliwości dokonania wczesnej identyfikacji potrzeb klientów instytucji rynku pracy oraz zdiagnozowania możliwości ich rozwoju zawodowego zainteresowanych Przedsiębiorców / Pracodawców prosimy o sporządzenie pisemnej informacji:

  • dotyczącej problemów i barier zatrudnieniowych w Państwa instytucji i jednostkach podległych organizacji – według załącznika nr 1,
  • zapotrzebowania na działania w zakresie kształcenia ustawicznego pracownikówi pracodawców – według załącznika nr 2. 

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 111
Projekt i hosting STUDIO KOLOR
STRONA GŁÓWNA PRZYDATNE ADRESY KONTAKT