Strona główna Mapa serwisu Kontakt
strona główna przydatne adresy kontakt
Zielona Linia, tel. 19524
PDF Drukuj

Witamy na stronach Powiatowego Urzędu Pracy w Węgorzewie

Nasz adres:

ul. gen. Józefa Bema 16A
11-600 Węgorzewo

tel. 87 429 - 69 - 00
fax. 87 429 - 69 - 01
e-mail: olwe@praca.gov.pl

Godziny pracy: poniedziałek - piątek od godz. 700  do godz. 1500.

Interesanci przyjmowani są w godzinach od 730 do 1400.

 

KONTAKT Z PRACOWNIKAMI

  
PDF Drukuj

 Planowane terminy naborów na poszczególne formy aktywizacji w roku 2015

Forma aktywizacji

Planowany termin ogłoszenia naboru

Planowany termin składania wniosków

Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

2 marca 2015r.

 

18 – 20 marca 2015r.

 

Wnioski o jednorazowe środki (…) dostępne będą na stronie internetowej oraz w siedzibie urzędu od 2 marca2015r.

Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej

2 marca 2015r.

 

18 -20 marca 2015r.

 

Wnioski o doposażenie stanowiska pracy (…) dostępne będą na stronie internetowej oraz w siedzibie urzędu od 2 marca 2015r.

Staże

 

Termin naboru wniosków zostanie ogłoszony z chwilą rozpoczęcia realizacji programów współfinansowanych
z EFS (przewidywany termin – marzec 2015r.)

 

 

Pozostałe formy aktywizacji zawodowej:

 

Posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania poniższych wniosków (…) odbywać się będą dwa razy w miesiącu ( 5 i 20 każdego miesiąca).

 

PUP przewiduje rozpatrzenie wniosku na posiedzeniu komisji w przypadku złożenia przez wnioskodawcę wniosku na 7 dni przed planowanym posiedzeniem komisji.

 

Bony stażowe
do 30 roku życia

Wnioski przyjmujemy na bieżąco do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel

Bony szkoleniowe
do 30 roku życia

Wnioski przyjmujemy na bieżąco do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel

Bony zatrudnieniowe
do 30 roku życia

Wnioski przyjmujemy na bieżąco do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel

Bony na zasiedlenie
do 30 roku życia

Wnioski przyjmujemy na bieżąco do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel

Prace interwencyjne,
roboty publiczne

Wnioski przyjmujemy na bieżąco do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel

Szkolenia
indywidulane

Wnioski przyjmujemy na bieżąco do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel

 

 
PDF Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie

działając na podstawie art. 53 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 ze zmianami)
oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. z 2014 r. poz. 497 ze zmianami)

chciałby poznać Państwa oczekiwania dotyczące chęci zorganizowania przygotowania zawodowego dorosłych.
Analiza Państwa potrzeb posłuży nam do opracowania „Planu przygotowań zawodowych dorosłych” na rok 2015.

W związku z powyższym zainteresowanych Pracodawców prosimy o sporządzenie pisemnej informacji według załącznika nr 1.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie chcąc poznać oczekiwania osób uprawnionych do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych, zainteresowane osoby bezrobotne zarejestrowane w tutejszym Urzędzie, prosi o sporządzenie pisemnej informacji według załącznika nr 2. 

załącznik nr 1
załącznik nr 2

 
PDF Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie

informuje

że od dnia 17 listopada 2014 r. pośrednicy finansowi wyłonieni przez Bank Gospodarstwa Krajowego, będą udzielać pożyczek na:

  1. podjęcie działalności gospodarczej (do wysokości 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia) dla:
    • studentów ostatniego roku studiów;
    • poszukujących pracy absolwentów szkół i uczelni, w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;
    • osób bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędach pracy
  2. podmiotów gospodarczych z przeznaczeniem na utworzenie miejsca pracy dla bezrobotnych, w tym bezrobotnych skierowanych przez powiatowe urzędy pracy (do wysokości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia).

Lista wybranych pośredników finansowych oraz szczegółowe zasady udzielania pożyczek znajdują się na stronach: www.bgk.com.pl/wws oraz   wws.bgk.pl

 
PDF Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie

ogłasza

wyniki ewidencji wniosków o refundację pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej

Ewidencja wniosków
Ocena formalna
Ocena merytoryczna

 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 112
Projekt i hosting STUDIO KOLOR
STRONA GŁÓWNA PRZYDATNE ADRESY KONTAKT