Strona główna Mapa serwisu Kontakt
strona główna przydatne adresy kontakt
Zielona Linia, tel. 19524
PDF Drukuj

Witamy na stronach Powiatowego Urzędu Pracy w Węgorzewie

Nasz adres:

ul. gen. Józefa Bema 16A
11-600 Węgorzewo

tel. 87 429 - 69 - 00
fax. 87 429 - 69 - 01
e-mail: olwe@praca.gov.pl

Godziny pracy: poniedziałek - piątek od godz. 700  do godz. 1500.

Interesanci przyjmowani są w godzinach od 730 do 1400.

 

KONTAKT Z PRACOWNIKAMI

  
PDF Drukuj

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WĘGORZEWIE

działając na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 149) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej
(Dz. U. z 2012r., poz. 457), w związku z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014r., poz. 846)

 ogłasza:

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW
W SPRAWIE DOKONYWANIA Z FUNDUSZU PRACY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

 

Więcej informacji o naborze w poniższym linku:
Rejestr wniosków o refundację
Ocena formalna
Ocena merytoryczna
 
PDF Drukuj

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WĘGORZEWIE

działając na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 149) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej
(Dz. U. z 2012r., poz. 457), w związku z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014r., poz. 846)

 ogłasza:

NABÓR WNIOSKÓW  W SPRAWIE DOKONYWANIA Z FUNDUSZU PRACY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

 

Więcej informacji o naborze w poniższym linku:
Ogłoszenie o naborze

 
PDF Drukuj

2 marca 2015 r.

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WĘGORZEWIE

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW
W SPRAWIE PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW TRWAĆ BĘDZIE W TERMINIE
OD 18 DO 20 MARCA 2015 r.

 

Szczegółowe informacje dostępne w linku poniżej:
Nabór wniosków

UWAGA!!! Należy obowiązkowo zapoznać się z treścią REGULAMINU

 
PDF Drukuj

 Planowane terminy naborów na poszczególne formy aktywizacji w roku 2015

Forma aktywizacji

Planowany termin ogłoszenia naboru

Planowany termin składania wniosków

Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

2 marca 2015r.

 

18 – 20 marca 2015r.

 

Wnioski o jednorazowe środki (…) dostępne będą na stronie internetowej oraz w siedzibie urzędu od 2 marca2015r.

Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej

2 marca 2015r.

 

18 -20 marca 2015r.

 

Wnioski o doposażenie stanowiska pracy (…) dostępne będą na stronie internetowej oraz w siedzibie urzędu od 2 marca 2015r.

Staże

 

Termin naboru wniosków zostanie ogłoszony z chwilą rozpoczęcia realizacji programów współfinansowanych
z EFS (przewidywany termin – marzec 2015r.)

 

 

Pozostałe formy aktywizacji zawodowej:

 

Posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania poniższych wniosków (…) odbywać się będą dwa razy w miesiącu ( 5 i 20 każdego miesiąca).

 

PUP przewiduje rozpatrzenie wniosku na posiedzeniu komisji w przypadku złożenia przez wnioskodawcę wniosku na 7 dni przed planowanym posiedzeniem komisji.

 

Bony stażowe
do 30 roku życia

Wnioski przyjmujemy na bieżąco do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel

Bony szkoleniowe
do 30 roku życia

Wnioski przyjmujemy na bieżąco do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel

Bony zatrudnieniowe
do 30 roku życia

Wnioski przyjmujemy na bieżąco do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel

Bony na zasiedlenie
do 30 roku życia

Wnioski przyjmujemy na bieżąco do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel

Prace interwencyjne,
roboty publiczne

Wnioski przyjmujemy na bieżąco do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel

Szkolenia
indywidulane

Wnioski przyjmujemy na bieżąco do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel

 

 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 115
Projekt i hosting STUDIO KOLOR
STRONA GŁÓWNA PRZYDATNE ADRESY KONTAKT